วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

♥ แผนการจัดการเรียนรู้บทที่ 1 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3

1 ความคิดเห็น:

  1. แผนการสอนของน้องปอย ดีมาก ค่ะ ขอบอก ใช้สอนได้เลย
    มีกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์ และครอบคลุมเนื้อหาสาระ ค่ะ

    ตอบลบ